Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Ivanić-Grada
Organizacija javne tribine je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija

Grad Ivanić-Grad je u sklopu provođenja projekta izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom – Nije svaki otpad smeće! održao prvu javnu tribinu.

Projekt sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost projekta „Nije svaki otpad smeće“ iznosi 515.604,31 kunu od čega Europska unija sufinancira 85% iznosa, odnosno 438.263,66 kuna.“

U srijedu, 20. studenog 2019. godine, u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad održana je izobrazno-informativna tribina „Nije svaki otpad smeće“ čija namjena je bila educiranje i informiranje građana o načinima održivog gospodarenja otpadom.

O sprečavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju i razvrstavanju, ponovnoj uporabi predmeta te kompostiranju govorio je stručni konzultant za gospodarenje otpadom Marko List. U uvodnom dijelu prezentacije predočeno koje sve aktivnosti na svom području provodi Grad Ivanić-Grad zadnjih 6 godina s ciljem smanjenja količina otpada koje se odlažu na odlagalište. Sudionici su tako mogli saznati da je od 2013. godine do danas količina odvojeno prikupljenih korisnih sastavnica otpada papira i plastike porasla za preko 100% te da se u istom tom razdoblju kontinuirano povećava razlika između sakupljenih i odloženih količina otpada, odnosno da raste količina otpada koji se prosljeđuje na reciklažu.

Najavljeno je kako će od 1. travnja 2020. godine krenuti odvojeno prikupljanje biootpada uz napomenu kako će time Grad Ivanić-Grad postati prvi gradu u Zagrebačkoj županiji i tek četvrti grad u Republici Hrvatskoj koji će oporabom u bioplinskom postrojenju gospodariti svojim biootpadom. Tom prilikom su sudionicima prezentirani i posebni spremnici za odlaganje biootpada za kućanstva i stambene zgrade zapremine 10 i 20 litara s pripadajućom biorazgradivom vrećicom. I

Nakon izobrazno-informativnog djela tribine na pitanja prisutnih odgovarali su direktorica komunalnog društva Ivakop Sanja Radošević, rukovoditelj radne jedinice Ivakopa Goran Horvat i komunalni redar Grada Ivanić-Grada Tomislav Abramović.

Završetak projekta „Nije svaki otpad smeće“ je u travnju 2020. godina, a do tada će se u Ivanić-Gradu održati još dvije tribine, dok će se u Kloštar Ivaniću i Križu održati po jedna tribina.