Obavještavamo stanovnike Općine Kloštar Ivanić da tvrtka Ivakop provodi akciju čipiranja spremnika za komunalni otpad na području općine.

Čipiranje se provodi kontinuirano na području sve tri JLS već više mjeseci, a sa svrhom elektronske evidencije pražnjenja spremnika što je i odredba Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Zbog svega navedenoga molimo cijenjene stanovnike Općine Kloštar Ivanić da se pridržavaju Odluke o komunalnom redu i Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama….(Glasnik Zagrebačke županije 10/18.) zbog učestalih napada pasa na djelatnike Ivakopa  koji su službene osobe te da drže kućne ljubimce sukladno Odluci o držanju životinja.

U protivnom komunalni redar je ovlašten izdavati mandatne kazne:

  • čl. 3 stavak 1. točka 6. Vlasnici su dužni na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa te imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima,
  • čl. 31 stavak 5. Vlasnik koji nije na vidljivom mjestu stavio oznaku koja upozorava na psa te ne posjeduje ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima (članak 3. stavak 1. točka 6.), može biti  kažnjen kaznom u iznosu  od 500,00 do 2.000,00 kuna