Obavještavamo Vas da će 01.08.2014. godine prestati s radom blagajna Ivakop-a d.o.o. i Vodoopskrbe i odvodnje Ivanić-Grad d.o.o., na adresi u Savska 50 u Ivanić-Gradu, zbog nezadovoljavanja minimalnih sigurnosnih tehničkih uvjeta.

Sve račune društava IVAKOP d.o.o. i VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o. moći ćete platiti bez provizije u svim poslovnicama FINE počevši od 01.08.2014.