Ivakop d.o.o.

Obavještavamo vas da ćete na kućnu adresu ovih dana dobiti, uz račun za odvoz smeća za studeni, Kalendar odvoza otpada za 2022.g. i Obavijest o prikupljanju otpada koja sadrži sve usluge koje Ivakop pruža na terenu.

Kalendar odvoza otpada za 2022.g. se razlikuje od dosadašnjih u sljedećem:

  1. Miješani komunalni otpad će se iz svih naselja prikupljati jednom tjedno.
  2. Otpadna plastika (miješana ambalaža) će se i dalje odvoziti dva puta mjesečno, dok će se otpadni papir/karton odvoziti jednom mjesečno.
  3. Otpadni papir/karton i otpadna plastika neće se odvoziti u istom tjednu!
  4. Područja prikupljanja otpada po danima su promijenjena, pa molimo da dobro obratite pažnju kojim danima će Vam se od 01.01.2022. odvoziti otpad.

Za sva pitanja slobodno nam se obratite na: [email protected] i telefon 2888-938.