U srijedu 09.02. je u poslovnom krugu Razvojne Agencije IGRA izvršena primopredaja novog specijalnog komunalnog vozila s nadogradnjom za sakupljanje otpada od tvrtke „O-K-TEH“ d.o.o. iz Zagreba. Model podvozja je IVECO s modelom nadogradnje COSECO, zapremine 7m3. Vrijednost vozila je 599.277,42 kn neto, odnosno 749.096,78 kn s uključenim PDV-om, a financira se iz financijskog leasinga koji je Ivakop zaključio s OTP Leasingom d.d.

Kamion će služiti za prikupljanja otpadnog papira i otpadne miješane ambalaže i plastike sustavom „od vrata do vrata“. Zbog promjene načina prikupljanja otpada, a koji se odnosi na njihovo prikupljanje putem kanti umjesto vreća, prvenstveno će se kamion koristiti za prikupljanje otpada u manjim ulicama teže dostupnim većim kamionima. Ujedno Ivakop nastavlja kontinuirano ulagati u komunalnu infrastrukturu, zamjenjivati postojeća komunalna vozila koja generiraju velike troškove održavanja zbog dotrajalosti i starosti.

Nabava ovog specijalnog vozila je samo nastavak ustroja organiziranog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić.

Cilj nam je da se građanima omogući najbolji mogući standard u odvajanju i zbrinjavanju otpada, da se smanje količine miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište Tarno te da se uspostavi lokalno održiv sustav gospodarenja otpadom.