Gradu Ivanić-Gradu je odobreno sufinanciranje projekta “Nije svaki otpad smeće!” u iznosu od 438.263,66 kuna. Projekt će se sufinancirati iz EU sredstava u sklopu Poziva za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., koji ima za cilj smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Projektne aktivnosti će se, temeljem sklopljenog Sporazuma o udruživanju u provedbi projekta, provesti na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar-Ivanić. Projektnu pripremu i prijavu izvršila je  Razvojna agencija Igra d.o.o. u srpnju 2018.g.

Projektom je predviđena organizacija 5 dvosatnih javnih tribina na temu održivog gospodarenja otpadom kao i 42 edukativne radionice u osnovnim školama za učenike 4., 6. i 8. razreda u trajanju od 2 školska sata, dok će za one najmlađe biti organizirano 9 posebnih radionica na kojima će se kroz kreativne zadatke obrađivati teme iz područja održivog gospodarenja otpadom.

Projektom je ujedno predviđena, uz tisak letaka i brošura sa uputama o odvojenom prikupljanju otpada te kompostiranju, i izrada aplikacije za pametne telefone kojom će se građanima omogućiti jednostavan pristup i praćenje podataka vezanih uz prikupljanje otpada.

Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 85% ukupne vrijednosti projekta.