Obavještavamo građane da ćemo započeti s evidentiranjem tipa, veličine i broja posude (kante) svakog pojedinog korisnika usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Označavanje posuda na terenu djelatnici IVAKOP-a započet će u srijedu 26.07.2017. godine u naselju Lonja u Ivanić Gradu s pripadajućim ulicama:

Ulica Ruža, Lonjska, Proljetna, Stjepana Gregorka, Oborovska, Dječja, Graničarska, Hercegovačka, Naftalanska, Omladinska, Kutanec, Slavka Zalara, Krijesnice, Vukovarska (od Omladinske do Naftalanske).

Akcija započinje s naseljem Lonja, a nakon toga slijedi čipiranje i u ostalim naseljima kako u Gradu Ivanići Gradu tako i na području Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić, a o čemu će građani biti pravovremeno obavješteni putem naše web stranice, letaka i dr.

U tu svrhu ćemo svaku posudu obilježiti odgovarajućim čipom (RFID tagom) i barcode naljepnicom te isti povezati s bazom podataka korisnika tvrtke IVAKOP i uređajem na vozilu za sakupljanje otpada.

Prilikom pružanja usluge sakupljanja i odvoza otpada pratit će se izvršenje usluge za svakog korisnika te će ista biti i evidentirana na računu korisnika.

Kako bi se omogućilo provođenje odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom kojima se propisuje način obračuna usluge, potrebno je bilo uvesti sustav za elektronsku evidenciju pražnjenja posuda za komunalni otpad.

Ivakop je nabavio opremu koja omogućuje elektronsku evidenciju pražnjenja posuda, koji je sufinancirala Zagrebačka županija, te su se stvorili uvjeti za uvođenje takvog sustava i provedbu na terenu.

Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/17.) koja stupa na snagu 01. studenog 2017. godine, dužni smo uvesti i uspostaviti čipiranje posuda za miješani otpad do 01. studenog 2018. godine.