Započela provedba Programa o održivom  gospodarenju otpadom

Na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić počela je provedba Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom pod nazivom „Nije svaki otpad smeće“.

Ovaj projekt, vrijedan preko pola milijuna kuna, s 85% (438.263,66 kn) sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda, dok su ostatak sredstava osigurali Grad Ivanić-Grad, Općina Križ i Općina Kloštar u omjerima proporcionalnima broju stanovnika.  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.07.0083 sklopljen je između Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničko tijelo razine 1, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničko tijelo razine 2 i Grada Ivanić – Grada kao nositelja projekta.

Cilj projekta je podizanje razine svijesti među stanovništvom o važnosti sprečavanja nastanka otpada koji se odlaže na odlagalište kroz mjere odvojenog prikupljanja otpada, ponovnoj uporabi predmeta te prednostima kompostiranja organskog otpada iz kućanstva.

Razdoblje provedbe projekta je 20 mjeseci tijekom kojih će se kroz 10 izobrazno – informativnih aktivnosti (distribucija letaka i brošura, 20 radio emisija, 5 javnih tribina, 40-tak radionica u osnovnim školama i vrtićima, izrada aplikacije za pametne telefone, distribucija letaka za strane turiste), stanovništvo upoznati s korisnim učincima odvojenog prikupljanja otpada, ponovne uporabe predmeta i prednostima kompostiranja.

Provođenje  izobrazno – informativnih aktivnosti započelo je 20.02.2019. emitiranjem prve od dvadeset specijaliziranih radio emisija na lokalnom Obiteljskom Radiju Ivanić u kojoj se u šezdeset minuta predstavio projekt i najavila događanja. Tijekom ožujka stanovništvu će biti distribuirana edukativna brošura o kompostiranju te će se provoditi marketinške aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o odvojenom prikupljanju otpada putem radijskih oglasa.

Očekivani rezultat nakon provedbe projekta je porast količina odvojeno prikupljenog otpada za 10%, stvaranje pozitivnih promjena o održivom gospodarenju otpadom i stvaranje osjećaja odgovornosti kod stanovništva za odgovorno zbrinjavanje otpada.