Kao dio sustava gospodarenja otpadom na području Grada Ivanić-Grada te Općina Križ i Kloštar Ivanić, komunalno društvo Ivakop od ponedjeljka, 24. veljače 2020. godine, kreće u akciju podjele kantica, pripadajućih biorazgradivih vrećica i informativnog letka za stanare u stambenim zgradama. Zbog velikog broja stanova podjela kantica prvo će se vršiti isključivo na području Grada Ivanić-Grada, a zatim i na području Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić.

Ukoliko djelatnici Ivakopa nikoga ne zateknu u stanu, kantice i vrećice će se moći preuzeti na adresi Ivakopa u Savskoj 50, a o čemu će stanari dobiti pisanu obavijest.

Ivakop će početkom svibnja krenuti s organiziranim sakupljanjem biootpada od korisnika te će novi raspored odvoza otpada korisnici dobiti u ožujku uz račune za veljaču. Na rasporedu odvoza otpada će, uz oznake za dane u tjednu u kojima se sakuplja miješani komunalni otpad, papir i plastika, biti i nova oznaka za dane u kojima će se sakupljati i biootpad.

Sakupljeni biootpad će se predavati ugovornim oporabiteljima i zbrinjavati u biopostrojenjima.

Ovim aktivnostima, kao i kontinuiranom izgradnjom komunalne infrastrukture te brigom o sanaciji odlagališta Tarno, postepeno ćemo ostvariti zadane ciljeve, kako iz Direktiva EU tako i iz Planova gospodarenja otpadom na našem području.

U konačnici najvažniji zadatak nam je podizanje svijesti građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s krajnjim ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.