U srijedu, 18.10.2017. godine u Velikoj Gorici je održana konferencija „Dobro upravljanje – pametno gospodarenje otpadom kao primjer. Kako građani mogu doprinijeti održivom razvoju svoje lokalne zajednice“, na kojoj su bili prisutni i predstavnici komunalnog društva Ivakop d.o.o.

Konferencija je okupila predstavnike jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, stručnjake s područja okoliša, otpada i energetike te druge relevantne dionike i medije.

U prvome panelu, sudjelovali su Slaven Dobrović s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Mirela Holy sa Sveučilišta VERN’ i Sanja Radović Josić iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike, uz diskusiju o uključivanju građana u politike gospodarenja otpadom te o trenutnoj problematici gospodarenja otpadom u RH.

Gđa. Radović Josić je naglasila da do 2020. godine Hrvatska mora prikupljati i reciklirati najmanje 50% određenih sastavnica otpada: papira, plastike, stakla, metala i tekstila. Gosp. Dobrović vidi u tome veliku važnost reciklažnih dvorišta dok se gđa. Holy zauzela za osiguranje primarne selekcije biootpada i njegovu obradu kroz strateški pristup rješavanju tog pitanja, pri čemu fokus treba biti na velikim gradovima – Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu.

Nakon prvog panela uslijedilo je predstavljanje primjera dobre prakse iz Hrvatske: Primjeri dobre prakse aktivnosti provedenih u Velikoj Gorici tijekom projekta Participativno upravljanje prirodnim resursima (Marko Ružić, Grad Velika Gorica), Krajobraz Gradića – participacija, sanacija, regeneracija (Davorka Križaj, Grad Velika Gorica i Petra Pereković, Agronomski fakultet), Edukativni projekt „Moj otpad, moja odgovornost!“ (Dijana Mijač Dretar, Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci), Zelena čistka: rapsodija međusektorske suradnje (Helena Traub, Udruga Žmergo – Opatija) i Teretnim biciklom do održive zajednice (Matija Hlebar, udruga UZOR Hrvatske – Koprivnica).

Konferencija je završila s drugim panelom na kojem se raspravljalo o potrebi za većom aktivnosti građana u svim sferama javnog života, a sudjelovali su Marko Ružić, Goran Gregurek (Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci), Helena Traub i Matija Hlebar.