Na Dan grada Ivanić-Grada otvoreno novo reciklažno dvorište Tarno

Na Dan Grada Ivanić-Grada 8. lipnja 2020. godine službeno je otvoreno novo reciklažno dvorište Tarno.

Projekt „Građenje i opremanje – Reciklažno dvorište Tarno – Ivanić-Grad“ vrijedan je  1.338.866,30 kuna, od kojih 1.138.036,00 kuna (85%) sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanog s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Dvorište je otvorio zamjenik gradonačelnika Ivanić-Grada Tomislav Cuvaj koji je tom prigodom izjavio: „Za ovaj projekt mogu izreći samo riječi pohvale. Od samih početaka do finalne izgradnje, svi uključeni u njegovu provedbu dali su maksimalne napore kako bi ovo dvorište što prije stavili u funkciju. Zahvaljujući EU sredstvima, Grad je ostvario još jednu veliku investiciju koja građanima donosi nove mogućnosti. Jedna od najvažnijih je besplatno dovoženje otpada u ovo dvorište, koji će se zbrinuti na održiv način.“

Na području grada Ivanić-Grada javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada organizira Ivakop d.o.o., koji na području Grada obavlja poslove organiziranog sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, kao i korisnih sastavnica komunalnog otpada. Trvrtka Ivakop d.o.o. je također zadužena i za gospodarenje otpadom iz općine Križ i općine Kloštar Ivanić, koje su zajedno s Gradom Ivanić-Gradom i osnovale Ivakop.

Direktorica Ivakopa d.o.o. Sanja Radošević zahvalila sve svim partnerima koji su sudjelovali na projektu i Gradu Ivanić-Gradu kao prijavitelju na javni poziv za EU sredstva. „Nakon intenzivnih radova, dočekali smo dan otvaranja reciklažnog dvorišta. Ovo će biti dodatna vrijednost našem gradu, a dugoročno ćemo smanjiti količine komunalnog otpada koje se odlažu na odlagalište. Zahvaljujući odvojenom prikupljanju od građana, korisne vrste otpada više ne završavaju na odlagalištu nego se predaju ovlaštenim sakupljačima radi daljnje oporabe i reciklaže.“

Sav sakupljeni komunalni otpad  kao i ostali sakupljeni neopasni otpad s područja grada Ivanić-Grada, općine Križ i općine Kloštar Ivanić odvozi  se na odlagalište neopasnog otpada Tarno gdje se otpad uz prethodnu kontrolu zbrinjava odnosno konačno odlaže.

Cilj projekta je povećanje količina odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Svrha projekta je doprinijeti ostvarenju ciljane stope recikliranja PGO RH do 2020., te ciljeva PGO IG do 2022. kroz izgradnju potrebne infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada te podizanje svijesti lokalnog stanovništva o važnosti odvojenog prikupljanja otpada, zaštite okoliša i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.  U prvoj punoj kalendarskoj godini, nakon ishođenja uporabne dozvole, reciklažno dvorište moći će primiti 60 tona odvojeno prikupljenog otpada.