Obavještavamo cijenjene korisnike da u sklopu projekta “Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom – Nije svaki otpad smeće!” s ciljem porasta količina odvojeno prikupljenog otpada za 10-15% u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta, Ivakop d.o.o. nastavlja distribuciju letaka i brošura svojim korisnicima na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić.

Tako će uz račune za mjesec srpanj biti priložen i letak „Ponovna upotreba predmeta“ kojim se namjerava potaknuti korisnike na ponovnu upotrebu proizvoda kako bi im se produžio životni vijek te smanjile količine otpada koje završavaju na odlagalištu. Letak će zajedno s računima za odvoz otpada biti podijeljen korisnicima početkom kolovoza.