I ove godine smo za Vas organizirali akciju prikupljanja i odvoza božićnih drvaca te se stoga mole korisnici da svoja božićna drvca odlože pokraj svojih spremnika za miješani komunalni otpad (zelenih kanti/kontejnera).

Prikupljat ćemo ih i odvoziti sa sljedećim planom odvožnje:

Općina Kloštar Ivanić……. 08. siječnja 2018.
Ivanić Grad…………………. 09. i 10. siječnja 2018.
Općina Križ…………………. 11. siječnja 2018.

Prikupljena božićna drvca ćemo i ove godine odvoziti na farmu obitelji Ciganović, gdje će se koristiti u ishrani magaraca, i na taj način izbjeći odlaganje u tijelo odlagališta ili kompostiranje.